Избираеми курсове по програмиране с PHP във ФМИ към ПУ "Паисий Хилендарски"


За осма поредна година фирма "Вискомп" ще проведе три курса по програмиране с езика PHP, в три последователни триместъра в рамките на учебната 2016/2017 година.

Всяка от трите части ще представлява отделна избираема дисциплина за всички студенти от ФМИ.

Записването за този курс се проведе в края на миналата учебна година и квотата от 60 човека беше вече запълнена.

Всички записали се за първата част от курса би следвало да си регистрират профил в нашия уебсайт. Това ще улесни комуникацията и координацията на извънкласната работа, тъй като тук ще публикуваме задачи за домашна подготовка, а студентите ще могат да изпращат архиви с решенията си за преглед и рецензия.

Занятията ще се провеждат в Нова сграда на Пловдивски университет, Факултет Математика и информатика, зала 546, всеки петък от 26.09.2016 до 09.06.2017 г., между 09:15 и 13:00 ч.